Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Teatr

Open Call Przestrzenie Sztuki Teatr (II nabór)

Centrum Kultury w Lublinie zaprasza do udziału w II naborze otwartym na projekty artystyczne i edukacyjne w dziedzinie teatru i sztuk performatywnych z Lublina oraz terenu województwa lubelskiego.

Do udziału w naborze zapraszamy wszystkie formalne grupy i zespoły teatralne (NGO, działające przy instytucjach
etc.), nieformalne grupy teatralne oraz indywidualnych artystów (np. wsparcie reżyserskie, producenckie,
promocyjne lub rezydencje).

Forma otwartego naboru będzie dwuetapowa:
etap 1 – wypełnienie uproszczonego formularza, w którym zawarte będą podstawowe informacje, jakiego
wsparcia potrzebują,
etap 2 – bezpośrednie spotkanie, dialog i wypracowanie zasad współpracy oraz podpisanie stosownych
porozumień i umów.

Taka formuła zapewni szerokie dotarcie do środowisk teatralnych, a elastyczność naboru powoduje zaspokojenie różnorodnych, jeszcze nie rozpoznanych potrzeb teatralnych. Finalnie planujemy wsparcie kilku inicjatyw teatralnych, których finałem ma być spektakl lub wystawienie premierowe. Zakładamy, iż poza otwartym oficjalnym naborem możemy w ramach open call przyznać środki dla indywidualnych twórców.

Regulamin otwartego naboru
Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 września 2023 r.
Rozstrzygnięcie otwartego naboru – 18 września 2023 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:
m.artemiuk@ck.lublin.pl

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, a głównym zadaniem operatorów jest umożliwienie artystom niezależnym (pozbawionym na co dzień „stałego adresu”) i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój publiczności. Dotychczas taneczne Przestrzenie Sztuki działały w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Łodzi, a teatralne – w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Działania w ramach programu to m.in.: prezentacje spektakli, rezydencje twórcze, warsztaty i projekty edukacyjne, projekty animacyjne i społeczne, szkolenia i coaching dla artystów, wspieranie badań w zakresie sztuki, udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów. W ramach tanecznych i teatralnych Przestrzeni Sztuki w latach 2020-2022 odbyło się ponad 6 tys. wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, które zgromadziły ponad 750 tys. odbiorców. W działania włączyło się także ponad 400 instytucji i podmiotów partnerskich. W tym roku wybrano pięciu Operatorów programu Przestrzenie Sztuki Teatr:

– Teatr Lubuski w Zielonej Górze,
– Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
– Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
– Centrum Kultury w Lublinie,
– Fabryka Sztuki w Łodzi.

Nabór jest realizowany w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem program jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl