Przejdź do treści
Spotkanie

Las Literatury – nowy projekt Księgarni Dosłownej

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w projekcie „Las Literatury”. Przez ponad pół roku w Księgarni Dosłownej odbędzie się dwanaście spotkań autorskich z najwybitniejszymi poetami i literatami w kraju, m.in. Mariuszem Grzebalskim, Agnieszką Wolny – Hamkało, Andrzejem Sosnowskim i innymi.

Las Literatury to projekt, mający na celu promowanie czytelnictwa poprzez włączanie odbiorców w proces twórczy, czyli danie im doświadczenia uprawiania literatury. Wywodząc się z cyklicznych spotkań, realizowanych w Księgarni Dosłownej proponujemy nowe podejście w duchu „pisarstwa jako najwyższej formy czytelnictwa”. Spotkaniom będzie przyświecać słowo „las”- symbol wzrostu i pierwotnego piękna. Las to jednak również rywalizacja, a zatem turniej literacki, podsumowany publikacją, będącą „Vademecum czytelnika i pisarza”. Szeroko doceniana działalność księgarni zrzesza znamienite środowiska literackie, stając się kulturotwórczą ściółką dla literatów i miłośników słowa. Metaforyczny las to przestrzeń wzrostu, urodzaju, wszelakiej gęstości i pierwotnej mądrości, z której literatura może czerpać na wszystkich etapach.

Absolutna otwartość lasu staje się dla nas także motorem uczynienia projektu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas 12 spotkań pod ogólnym hasłem „co czytać, żeby pisać” zaprezentujemy twórczość osób początkujących, wyszukiwanych poprzez kontakty ze szkołami, grupami literackimi, także osób ukrywających się w przestrzeniach Internetu, a w roli mentorów towarzyszyć im będą doświadczeni autorzy. Projekt zostanie podsumowany w publikacji, będącej swoistym „poradnikiem młodego literata”.

  • Czarno-białe zdjęcie. Portret mężczyzny. Jest ubrany w bluzę, uśmiecha się. W rękach trzyma koło od roweru.
  • Zdjęcie. Portret mężczyzny. Mężczyzna patrzy przed siebie, ma poważny wyraz twarzy. Tło ciemne, jednolite.

Nie będą to jednak zwyczajne odczyty literatury i rozmowy. Najważniejszym elementem projektu są konkursy literackie, których laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe oraz zostaną zaproszeni do Księgarni Dosłownej w Lublinie. Konkursy będą miały postać turnieju jednego wiersza bądź turnieju na krótkie formy prozatorskie – zależnie od charakteru spotkania i działalności zaproszonych gości, czy to prozaików czy poetów, którzy jednocześnie będą członkami jury.

Chcemy pokazać literaturę jako drogę do osiągania spełnienia nie tylko czytelniczego, ale i artystycznego, mniej elitarną i bardziej osiągalną niż jest to powszechnie uznawane. Pragniemy zatrzeć barierę pomiędzy twórcą a odbiorcą, który, jeżeli ma tylko ochotę, także może zostać pisarzem.

Spotkania oraz prezentacje nagrodzonych tekstów będą odbywać się w cyklu miesięcznym bądź kilka razy w miesiącu. Nabór będzie prowadzony poprzez wysłanie tekstów na stały mail ksiegarnia@ck.lublin.pl.

Zwieńczeniem projektu będzie przygotowanie oraz druk bezpłatnej publikacji, która pozwoli pokazać początkującym twórcom drogę od pasji przez debiut, do być może dalszej kariery pisarskiej. W wydawnictwie znajdą się nagrodzone utwory, głos krytyczny i wzmianki najciekawszych momentów z cyklu spotkań autorskich.

Wydarzenia mogą odbyć się w pełni online lub na żywo. Spotkania będą tłumaczone na Polski Język Migowy.

Spotkania w Maju:

16.05 / czwartek / godz. 18:00
Las Literatury – Spotkanie autorskie: Przemysław Owczarek, Kacper Bartczak

29.05 / środa / godz. 18:00
Las Literatury – Spotkanie z Jakubem Kornhauserem

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl