Przejdź do treści

Mariusz Kruk: / arI sz kRu

12:00 - 07.05.2022 - Galeria Biała - wstęp wolny / вхід вільний - więcej

Mariusz Kruk: / arI sz kRu

12:00 - 07.05.2022 - wstęp wolny / вхід вільний - więcej

Mariusz Kruk zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy obiekty i instalacje. Jest także autorem krótkich form poetyckich.

Na wystawie zaprezentuje przede wszystkim asamblaże, do których powstania używa tkanin, tektur, drewnianych listew, ścinków papieru, folię, sznurki, metal, plastik, aluminium, instrumenty muzyczne i inne gotowe przedmioty. Jego realizacje nawiązują w pierwszym oglądzie do dzieł konstruktywistów. Otwierają szerokie spektrum skojarzeń i interpretacji. Odkrywają związki znaczeniowe, badają relacje natury i kultury w odniesieniu do ludzkiej egzystencji również w kontekście twórczości artystycznej. A wszystko to pogłębione obserwacją świata, widzianą jako wieloplanowy byt. Dla artysty poznanie świata odbywa się w procesie tworzenia i kreacji artystycznej, również poprzez wizualne skróty myślowe.


Маріуш Крук (Mariusz Kruk) займається живописом, малюнком, створює об’єкти та інсталяції. Він також є автором коротких поетичних форм.

На виставці він в основному представить асcамбляжі, для створення яких використовує тканини, картон, дерев’яні планки, клаптики паперу, фольгу, мотузки, метал, пластики, алюміній, музичні інструменти та інші готові вироби. На перший погляд, його реалізації відносяться до художніх творів конструктивістів. Вони відкривають широкий спектр асоціацій та інтерпретацій. Відкривають семантичні відносини, досліджують взаємозв’язок природи й культури стосовно людського буття, також у контексті художньої творчості. Все це поглиблюється спостереженням за світом, що розглядається як різноманітне існування. Для художника пізнання світу відбувається в процесі творення художньої креації, також за допомогою візуальних розумових ярликів.

Mariusz Kruk urodził się w 1952 roku. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1983 roku założył grupę artystyczną Koło Klipsa z którą był związany do 1987 roku. Jego twórczość na przestrzeni lat ewaluowała – od poetyckich i rozbudowanych do bardziej oszczędnych w formie dzieł. Artysta związany jest z Poznaniem, gdzie wykłada na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz.

Ceny biletów

wstęp wolny / вхід вільний

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Galeria Biała

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

Galeria Biała

e-mail: biala@ck.lublin.pl
tel: 81 466 61 39

Mariusz Kruk: / arI sz kRu

07-05-2022 - wstęp wolny / вхід вільний - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl