Przejdź do treści
Warsztaty

Konkurs na projekt obiektu małej architektury

Celem konkursu jest wyłonienie projektu obiektu małej architektury, zabezpieczającego teren zielony w pasie drogowym oraz chroniącego go przed nieprawidłowo parkowanymi samochodami. Kolejnym etapem będzie wykonanie prototypu obiektu przez Organizatora.

Idea zorganizowania konkursu na obiekt zabezpieczający wynika z występowania w mieście chronicznego problemu dewastacji powierzchni zielonych przez samochody (zdjęcia obrazujące problem w załączniku). Organizatorzy oczekują, aby zrealizowane z wykorzystaniem koncepcji konkursowej obiekty małej architektury miały niepowtarzalne cechy własne.

Czytaj pełny regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, w tym grupy osób z wyjątkiem osób biorących udział w organizacji konkursu i opracowaniu warunków konkursu.
Każdy z uczestników może złożyć dowolną ilość prac.

Fundusz nagród i wyróżnień wynosi 13.000 złotych (trzynaście tysięcy złotych) brutto.
Organizator zakłada wstępnie przyznanie I Nagrody w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) brutto oraz trzech wyróżnień po 1000 zł (tysiąc złotych) brutto, ale Sąd Konkursowy może dokonać innego podziału funduszu nagród i wyróżnień.

Projekty oceni Sąd konkursowy w składzie:
– Paweł Adamiec – architekt krajobrazu, artysta wizualny;
– Kamila Boguszewska – architekt krajobrazu, pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej;
– Michał Gdak – architekt, rzeźbiarz, Pracownia Przestrzeni Publicznej, Instytut Dizajnu w Kielcach;
– Hanna Pawlikowska – Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni;
– Jerzy Porębski – profesor, architekt i projektant;
– Paulina Sito – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni;
– Katarzyna Szczypior – artystka, architekt krajobrazu;
– Hubert Trammer – architekt, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
– Szymon Pietrasiewicz – animator i manager kultury, Centrum Kultury w Lublinie.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź firmy kurierskiej na adres: Centrum Kultury w Lublinie – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, p. 222 do dnia 30.09.2019 r. (nie później niż do godziny 15:00)

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Anny Stępień (Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”), e-mail: rewiry.lublin@gmail.com

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl