Przejdź do treści

15 czerwca rusza rejestracja na NieKongres Animatorów Kultury 2021

W dniach 1-3 lipca w Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się najważniejsze spotkanie środowisk animatorów kultury w Polsce. 

Podczas IV NieKongresu Animatorów Kultury w naszym mieście pojawią się praktycy i teoretycy animacji kultury działający w instytucjach, organizacjach pozarządowych, na uczelniach oraz w sektorze prywatnym z całej Polski.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozmawiać o animacji kultury po pandemii, przyszłości zawodu animatora, uprawiania animacji kultury w szerokim kontekście społecznym. Chcemy się zebrać, poznać, porozmawiać. Planowane są dynamiczne sesje dyskusyjne, praca w grupach roboczych, warsztaty, prezentacje i wizyty studyjne. Odbędą się również NieTargi Grantodawców.

NieKongres Animatorów Kultury – zobacz stronę

NieKongres jest skierowany do tych, którzy szukają przestrzeni do dyskusji i refleksji na temat animacji kultury oraz chcą podjąć współpracę na rzecz jej rozwoju w Polsce. Do udziału zapraszamy zatem zarówno praktyków, jak i teoretyków animacji, pracujących „na własną rękę” lub zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów z trzeciego sektora oraz edukatorów i pedagogów.

W programie:

  • Sesje plenarne – m.in. otwierająca sesja Young Power oraz podsumowująca – „Co dalej?” – merytoryczna klamra spinająca spotkanie uczestników NieKongresu.
  • Warsztaty, prezentacje, grupy robocze prowadzone przez praktyków animacji i ekspertów zajęcia włączające uczestników do aktywności, dyskusji i pracy.
  • Wizyty oraz spacery studyjne, zorganizowane wyjazdy lub spacery terenowe w Lublinie i regionie w celu odwiedzenia istotnych dla animacji kultury miejsc i ludzi.
  • NieTargi Grantodawców wspierających animację oraz edukację kulturalną. Prezentacje w formie stoisk i stanowisk promocyjnych instytucji, organizacji, fundacji, urzędów, wspierających animatorów i edukatorów kulturalnych w projektach i działaniach animacyjnych w Polsce i zagranicą; fundusze, programy grantowe i dotacyjne, konkursy, stypendia, programy edukacyjne, studia i kursy specjalistyczne, narzędzia, materiały, publikacje oraz wydawnictwa.
  • Klub NieKongresowy – miejsce spotkań kuluarowych uczestników NieKongresu z programem artystycznym.
  • Publikacja książkowa – antologia najnowszych i najważniejszych tekstów (artykułów, esejów, raportów) dotyczących animacji kultury.

 

Organizatorem IV NieKongresu Animatorów Kultury jest Centrum Kultury w Lubinie we współpracy z Forum Kraków (FK) oraz partnerami.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl