Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki otwartych konkursów: Mini Grant, Prezentacja Spektakli, Rezydencja Artystyczna

Lubelski Teatr Tańca przedstawia wyniki 3 otwartych konkursów, które zostały ogłoszone w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w lipcu.

W ramach konkursu na „Prezentację spektakli” wybrano następujące prace:

– „De Light”, h.art company
– „Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head”, Teatr Tańca Nieznany
– „Jestem miłością III”, Barbara Bujakowska
– „Przesada” Monika Szpunar

Do udziału w konkursie „Prezentacja spektakli” napłynęło 22 zgłoszeń, z czego 6 nie spełniło wymogów formalnych. W skład komisji konkursowej weszła reprezentantka i reprezentant Operatora Lokalnego: Anna Kalita i Konrad Kurowski oraz ekspertka niezależna – Hanna Raszewska-Kursa.

W ramach konkursu na „Rezydencję artystyczną dla tancerzy i choreografów” wybrano projekt Łukasza Wójcickiego.

W grupie artystów biorących udział w rezydencji znaleźli się:
– Pamela Leończyk
– Aleksandra Matlingiewicz
– Filip Kijowski
– Łukasz Wójcicki

Do udziału w konkursie „Rezydencja artystyczna dla tancerzy i choreografów” napłynęło 7 zgłoszeń, z czego 2 nie spełniały wymogów formalnych. W skład komisji konkursowej weszli reprezentant i reprezentantka Operatora Lokalnego: Konrad Kurowski i Beata Mysiak.

W ramach konkursu na „Projekt artystyczny – mini granty” wybrano 4 projekty następujących osób:

– Czaplicka Sandra
– Kępka Agnieszka
– Micek Maria
– Uziębło Wiktoria

Do udziału w konkursie „Projekt artystyczny – mini granty” napłynęło 9 zgłoszeń, z czego 1 nie spełniał wymogów formalnych. W skład komisji konkursowej weszli reprezentant i reprezentantka Operatora Lokalnego: Ryszard Kalinowski i Beata Mysiak.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.
Informacje o rozwoju wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w tym roku, dostępne będą w zakładce Aktualności.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl