Przejdź do treści
Edukacja

Scena Młodych: nagrody dla organizatorek

Za nami jubileuszowa 45. edycja Sceny Młodych. W tym roku, oprócz nagród i wyróżnień dla Laureatów konkursu, wręczono także nagrody dla organizatorek wydarzenia.

Wojewódzki Konkurs Amatorskiego Ruchu Artystycznego Młodzieży Scena Młodych otrzymał Medal Prezydenta Miasta za: cenne zasługi na rzecz lubelskiej kultury oraz wspieranie artystycznej pasji i zainteresowań młodzieży z podziękowaniem za promocję naszego Miasta w kraju i za granicą.

Anna Krawczyk-Skwarska (wieloletnia kierowniczka działu Pracownia Słowa – Studium Kultury i organizatorka Sceny Młodych) otrzymała Medal Unii Lubelskiej w uznaniu za znaczące zasługi na rzecz lubelskiej kultury oraz zaangażowanie w realizację licznych przedsięwzięć służących polsko-ukraińskiej współpracy artystycznej oraz za promocję Miasta w kraju i za granicą.

Małgorzata Kobus (wieloletnia koordynatorka Sceny Młodych – obecnie emerytowana) otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za cenny wkład w życie kulturalne Miasta oraz realizowanie licznych projektów służących rozwijaniu aktywności twórczej Lublinian z podziękowaniem za pełną pasji i zaangażowania działalność zawodową.

Joanna Kolstrung (obecna koordynatorka Sceny Młodych) otrzymała Nagrodę Okolicznościową z okazji 45. Edycji Sceny Młodych z podziękowaniem za działalność na rzecz edukacji kulturalnej w zakresie kultury żywego słowa oraz wspierania amatorskiego ruchu artystycznego. Nagrodę przyznano na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Serdecznie gratulujemy!

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl