Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Szkolenia dla instruktorów tańca z regionu lubelskiego

Zapraszamy instruktorki i instruktorów grup dziecięco-młodzieżowych na cykl szkoleniowy dotyczący zagadnień wspomagających rozwój kompetencji, wzbogacających wiedzę z różnych obszarów pracy instruktora / instruktorki tańca.

W cyklu comiesięcznych spotkań pojawią się zagadnienia z pedagogiki i higieny pracy tancerza, kompozycji i sposobów tworzenia choreografii, elementów oprawy scenicznej jak wykorzystanie muzyki, wprowadzanie zdrowej diety i nawyków żywieniowych dla tancerzy. Propozycja pogłębionej wspólnej pracy stanie się płaszczyzną wymiany doświadczeń, inspiracji, wiedzy i refleksji, owocując w przyszłości jak najlepszym przygotowaniem kolejnych pokoleń tancerzy, a także widzów do świadomego odbioru sztuki tanecznej.

Projekt będzie realizowany w Centrum Kultury w Lublinie przez Lubelski Teatr Tańca od września do grudnia 2023 r. w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec. Do poprowadzenia pogłębionych sesji warsztatowych zostali zaproszeni pedagodzy wyłonieni w otwartym konkursie na poprowadzenie autorskich spotkań w poszczególnych obszarach tematycznych.

PROGRAM SPOTKAŃ:

23.09 (sobota)
godz. 9:00-13:00 / 13:30-17:30 pedagogika i higiena pracy / Zuzanna Kasprzyk „Podstawy treningu motorycznego i somatycznego”

14 – 15.10 (sobota–niedziela)
godz. 11:00-13:00 / 13:30-15:30 – kompozycja i sposoby tworzenia choreografii / Aurora Lubos „Odkrywanie w ruchu”

25 – 26.11 (sobota–niedziela)
godz. 11.00-13.00 / 13.30-15.30 –
elementy oprawy scenicznej / Małgorzata Haduch „Muzyka w tworzeniu choreografii”

2.12 (sobota)
godz. 10.00 – 16.00 –
dieta i nawyki żywieniowe młodych tancerzy / Katarzyna Satkowska „Relacja młodego tancerza ze swoją dietą” (do udziału w grudniowym spotkaniu będą także zaproszeni młodzi tancerze / tancerki oraz ich rodzice).

Zgłoszenia zawierające CV oraz krótki list motywacyjny prosimy wysyłać za pośrednictwem tego formularza.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Zależy nam na tym, aby instruktorzy kształcący na co dzień przyszłych tancerzy i odbiorców sztuki tanecznej skorzystali jak najpełniej z propozycji szkoleniowej, dlatego w pierwszej kolejności będziemy rezerwowali miejsce dla osób deklarujących udział w całym cyklu spotkań. W przypadku deklaracji udziału w całym cyklu szkoleniowym opłata jednorazowa przed rozpoczęciem spotkań wynosi 250 zł.

Udział w pojedynczym spotkaniu będzie możliwy w miarę wolnych miejsc w cenie 100 zł za każdy warsztat.

Organizator akceptuje indywidualnie każde zgłoszenie na bieżąco do wyczerpania miejsc.
Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.
Ilość miejsc ograniczona.

 

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl