Przejdź do treści

Transoceanic Visual Exchange 2024 – open call

The Fresh Milk Art Platform (Barbados) oraz Centrum Kultury w Lublinie (Polska), w ramach starań związanych z konkursem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, zapraszają osoby zajmujące się sztuką współczesną do udziału w otwartym naborze filmów i prac video.

Po uwagę będą brane wszelkiego rodzaju projekcje, instalacje, nowe media, filmy eksperymentalne, które zostaną włączone do piątej edycji Transoceanic Visual Exchange (TVE).

Tegoroczna TVE (pol. Transoceaniczna Wymiana Wizualna) odbywa się instytucjonalnie pomiędzy Barbadosem a Polską, a do projektu (wystaw fizycznych i wystawy online) kwalifikują się prace autorstwa osób z Karaibów, Polski, Ukrainy oraz diaspory, wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat.
TVE 5 będzie zbiorem filmów i prac video reprezentującym osoby artystyczne z każdego z partycypujących regionów. Ostateczny kształt i program wystaw będzie rezultatem procesu kuratorowania społecznościowego, którego celem jest zaangażowanie szerokiego spektrum osób.

Współpracując ze społecznościami na Karaibach, w Polsce i w Ukrainie, TVE 5 ma na celu prezentację przestrzeni liminalnych, miejsc znajdujących się z dala tradycyjnych centrów wpływów geopolitycznych, miejsc spotkań i stref handlu – usytuowanych w sposób rzadko dający możliwość regularnych, wielostronnych spotkań i wymian kulturalnych. TVE działa na rzecz współpracy między odległymi zakątkami globu, zwiększania widzialności produkcji artystycznej wewnątrz regionu i poza nim oraz namysłu nad sposobami produkcji i kategoryzowania wiedzy, także o świecie współczesnym w kontekście dekolonizacji, europocentryzmu i praw człowieka.

Wymagania:
• Osoba artystyczna praktykująca sztukę na Karaibach, w Polsce, w Ukrainie lub pochodząca z tych regionów (diaspora);
• Praca musi być wykonana w przeciągu ostatnich pięciu lat;
• Praca może być filmem każdej długości / formatu (krótki metraż, forma eksperymentalna, video art, film długometrażowy);
• Praca może być zrealizowana w każdym języku bez ograniczeń (szczególnie mile widziane są prace w językach regionalnych / lokalnych);
• Każda osoba może zgłosić do trzech prac;
• Każde zgłoszenie powinno zawierać opis pracy (maks. 500 słów), biogram osoby artystycznej (maks. 200 słów), szczegóły aranżacyjne i techniczne (np. wymagania audio, preferowana aranżacja);
• Prace powinny być w formacie mp4 (nie większe niż 100MB) lub w formie linków do portalu Vimeo/YouTube (wraz z hasłami – jeśli wymagają tego ustawienia);
• Prace nie mogą być wcześniej zgłoszone na poprzednie edycje TVE;
• Proszę zaznaczyć, czy wyrażona jest zgoda na prezentację pracy w przestrzeni internetu (wystawa online w grudniu 2024).

Proces Decyzyjny:
Jedną z kluczowych wartości TVE jest model Społeczności Praktyk Kuratorskich (Community of Curatorial Practice), który stanowi zaprzeczenie zatrudniania kuratorek_ów lub jury, by oceniali zgłoszenia w izolacji. Nadrzędnym modelem działania jest współpraca zakładająca odrzucenie sztywnej wertykalnej struktury decyzyjnej i podejmowanie decyzji przez społeczność TVE – społeczność kuratorską uczestniczącą w procesie w sposób autonomiczny, włączający i wzajemnie się wspierający. Głos ten jest słyszalny podczas spotkań w formie okrągłego stołu, organizowanego w 2024 roku na Barbadosie oraz w Lublinie. Wspólnie, przy uczestnictwie interesariuszek_iuszy, omawiane są bieżące trendy, zainteresowania artystyczne wyrażone w pracach oraz kwestie formalne i tematyczne. W rezultacie, biorąc pod uwagę poruszane sprawy, społeczność wybiera prace, które odpowiadają na potrzeby wyrażone przez społeczność.

Co oferujemy w ramach TVE 5:
• Każda osoba, której praca zostanie wybrana, otrzyma $250.00 USD jako honorarium za udział w TVE5;
• Wybrana praca będzie pokazana na fizycznej wystawie w Polsce (Lublin) i na Barbadosie oraz na wystawie wirtualnej, zorganizowanej na stronie TVE, promowanej przez Fresh Milk i Centrum Kultury w Lublinie za pośrednictwem kanałów instytucjonalnych;
• Profile osób artystycznych będą na stałe dostępne na stronie TVE, a ich praca będzie szeroko udostępniana przez Fresh Milk na Karaibach i Centrum Kultury w Lublinie w Europie;
• Osoby artystyczne będą miały sposobność rozwinąć kontakty branżowe oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sztuki video i praktyk filmowych obecnych na Karaibach, w Polsce i w Ukrainie, a także pogłębić zrozumienie pomiędzy regionami i otworzyć możliwości współpracy.
Termin nadsyłania prac: 30.06.2024 r.

Harmonogram:

• Ogłoszenie otwartego naboru: wtorek, 14.05.2024
• Zakończenie otwartego naboru: sobota, 30.06.2024
• Warsztaty Społeczności Praktyk Kuratorskich: lipiec/sierpień 2024
• Ogłoszenie wyników naboru: wrzesień 2024
• Wystawa (Lublin): wrzesień 2024
• Wystawa (Barbados): listopad 2024
• Wystawa (online): grudzień 2024

Formularze:
Zgłoszenie z Karaibów
Zgłoszenie z Polski
Zgłoszenie z Ukrainy

Więcej informacji o TVE i dotychczasowych czterech edycjach: transoceanicvisualexchange.com

W tym roku Transoceanic Visual Exchange jest wspierana przez TEOR/éTica, organizację partnerską TVE 4. Na cele realizacji projektu przyznano 2023 Catalyst Grant. Hojne wsparcie udzieliły także Arts Collaboratory oraz Mellon Foundation.

Informacja o organizacjach partnerskich produkujących TVE 2024:
Fresh Milk
Przestrzeń rezydencji artystycznych, hub dla sektora kreatywnego, interdyscyplinarna organizacja twórczą non-profit, założona w 2011 roku przez Annalee Davis. Platforma, która wspiera sztuki wizualne poprzez rezydencje i programy, które zapewniają osobom artystycznym z Karaibów możliwości rozwoju zawodowego, działając także na rzecz społeczności kreatywnej.
Fresh Milk oferuje profesjonalne wsparcie artystkom i artystom z Karaibów (i spoza regionu) oraz stara się stymulować krytyczne myślenie w obrębie współczesnych sztuk wizualnych. Celem aktywności FM jest mentoring, zwiększanie rozpowalności twórczości karaibskiej, a w konsekwencji rozwój, doskonalenie i sukces artystyczny osób praktykujących sztukę.
Centrum Kultury w Lublinie W Centrum Kultury, naszym „domu wyobraźni”, chcemy mądrze zarządzać talentami ludzkimi oraz stworzyć dogodne warunki do twórczości artystycznej, edukacji oraz prezentacji sztuki i działań artystycznych. Chcemy być otwarci na nowe osoby, nowe projekty i zjawiska. Wierzymy, że nie zabraknie nam odwagi w podejmowaniu twórczego ryzyka.
Lublin 2029 – Europejska Stolica Kultury – Miasto Kandydackie
Projekt TVE5 jest częścią starań Lublina o tytuł Europejskie Stolicy Kultury 2029. Re:Union, hasło przewodnie aplikacji konkursowej, odnosi się do historycznej Unii lubelskiej (1569), podpisanej między Królestwem Polski a Wielkim Księstwem Litewskim. Ideę Re:Union rozumiemy jako reintegrację i odbudowę zerwanych połączeń, jako międzypokoleniowy, międzykulturowy i intersekcjonalny dialog.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl