Przejdź do treści

ESK2029 – konkurs na projekt wizualny [ROZTRZYGNIĘCIE]

Na podstawie pkt 2.6 Regulaminu Konkursu na projekt wizualnej interpretacji idei Lublin 2029 Re:UNION na potrzeby komunikacji wizualnej procesu konkursowego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, z przykrością informujemy, że ze względu na zbyt niskie zainteresowanie i liczbę zgłoszeń konkursowych, organizator podjął decyzję o odwołaniu konkursu, a tym samym niewyłonieniu laureata i nieprzyznaniu nagrody. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Zespół przygotowujący aplikację Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zaprasza studentów i studentki (także studiów doktoranckich) Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie do współtworzenia identyfikacji wizualnej hasła Re:Union.

Ma to być wizualna interpretacja pojęcia Re:Union, które jest hasłem lubelskiej aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Można je odczytywać bardzo szeroko. Zakłada ono ponowne zjednoczenie, połączenie w ramach różnych obszarów, grup społecznych czy dyscyplin. W obliczu starań o tytuł ESK studentki i studenci mogą wspólnie zastanowić się nad ideą wspólnoty i koegzystencji zróżnicowanej społeczności. Organizatorzy liczą na świeże spojrzenie i niestandardowe ujęcie, w oparciu o własne przekonania na temat znaczenia hasła.

Konkurs dotyczy realizacji prac graficznych, malarskich, kolażowych (technika jest dowolna); zwycięskie projekty będą pojawiały się na stronach internetowych i w social mediach ESK.

Zobacz regulamin konkursu
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Ze zgłoszonych projektów zespół wybierze pięć zwycięskich, a każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł w ramach umowy o dzieło.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy nadsyłać w okresie do 21.04.2024 r.

Zachęcamy do udziału!

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl