Przejdź do treści

O centrum

Przestrzenie Sztuki

Przestrzenie Sztuki to unikatowy Program zapoczątkowany w 2020 roku, który na pierwszym miejscu stawia umożliwienie pracy artystom pozbawionym na co dzień „stałego adresu”.

To ośrodki rozwoju, nowoczesne centra kultury, prowadzone we współpracy instytucji centralnych – Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – władz samorządowych, organizacji pozarządowych i samych artystów. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem działania w ramach Programu jest wsparcie artystów nie związanych z instytucjami, by mogli realizować swoje projekty w nowoczesnych przestrzeniach i prezentować je lokalnym społecznościom. Co ważne program działa w dwie strony – pozwala mieszkańcom poszczególnych miast poznać twórczość i dorobek lokalnych artystów tańca i teatru, ale też uczestniczyć w zajęciach o walorze prozdrowotnym w przypadku tańca.

Przestrzenie Sztuki powstały w:

[taniec]: Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Białymstoku

Operatorzy projektu:
– Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,
– Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
– Kielecki Teatr Tańca,
– Centrum Kultury w Lublinie,
– Materia w Łodzi,
– Opera i Filharmonia Podlaska / Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,
– Podlaskie Stowarzyszenie Tańca.

Operatorzy projektu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023:
– Kielecki Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie,
– Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca,
– Białostocki Teatr Lalek i Białostocki Ośrodek Kultury,
– Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku,
– Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,
– Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

[teatr]: Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Zielonej Górze, Łodzi

Operatorzy projektu: Centrum Kultury w Lublinie, Stowarzyszenie Teatralne Chorea w Łodzi, Teatr im.
Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Lubuski Teatr w Zielonej Górze

 

 

Idea programu opiera się na czterech filarach: - artystycznym - edukacyjnym - społecznym - prozdrowotnym

Taneczne Przestrzenie Sztuki w Lublinie to m.in. rezydencje artystyczne, produkcje i ko-produkcje spektakli twórców niezależnych. W ciągu całego roku koordynatorzy zapraszają na regularne pokazy spektakli tańca i filmów mówiących o tej sztuce, zarówno w Lublinie, jak i w całym regionie. W programie nie brakuje codziennych warsztatów dla każdego (m.in. taniec klasyczny, joga, techniki
freestylowe), coachingów dla tancerzy i choreografów oraz masterclass dla zawodowych tancerzy.

Te i wiele innych wydarzeń mają na celu realizację najistotniejszego założenia projektu: zaspokojenia potrzeb w zakresie aktywności artystycznej, edukacyjnej, społecznej i prozdrowotnej dla wszystkich miłośników tańca i szeroko pojętej aktywności ruchowej w Lublinie i regionie lubelskim.

Idea utworzenia ośrodka tańca w Lublinie sięga lat 90. XX wieku i związana jest z działalnością liderów lokalnego środowiska tańca współczesnego na czele z Hanną Strzemiecką, Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskim Teatrem Tańca. Dzięki ich długoletniej, konsekwentnej działalności Lublin oraz Centrum Kultury w Lublinie stały się ważnym ogniwem w łańcuchu powiązań
najważniejszych podmiotów w Polsce, które nadawały ton rozwojowi tańca w naszym kraju.

Taneczne Przestrzenie Sztuki stały się nie tylko miejscem dla artystów, którzy mogą rozwijać się twórczo, ale także medium dla tańca i przestrzenią budowania świadomości odbiorców. – Taniec zaczął być sztuką dostępną dla profesjonalistów i dla amatorów, dla dzieci, młodzieży i dla seniorów, dla stałych widzek/widzów i dla odbiorców, dla których sztuka tańca jest czymś nieodkrytym.

Teatralne Przestrzenie Sztuki w Lublinie mają na celu zwiększyć dostępność do sztuki teatru dla wszystkich mieszkańców, także regionu.

Program ma służyć rozwijaniu wymiany i wzmacnianiu mobilności wśród jego partnerów, pogłębiać partnerstwo z działającymi w regionie środowiskami teatralnymi, wzajemnie uzupełniać oferty repertuarowe dostępne w poszczególnych ośrodkach, ale także poszerzać możliwości działania artystów niezależnych w ramach istniejących instytucji kultury. W Lublinie operator projektu, czyli Centrum Kultury w Lublinie, zaprasza każdego roku do współpracy niemal wszystkie lokalne teatry instytucjonalne, wiele grup niezależnych, teatry zawodowe i amatorskie. Dzięki Przestrzeniom Sztuki mieszkańcy Lublina mogą wziąć udział w wyjątkowym święcie teatru w pełni dostępnym dla widzów – bez barier i biletów. To prezentacja dziesiątek spektakli, w tym premier. Mieszkańcy regionu mają możliwość skorzystać z projektu dzięki Teatrowi Objazdowemu, który dociera do miejscowości bez infrastruktury teatralnej. W ramach projektu Przestrzenie Sztuki wspierani są też młodzi, niezależni twórcy, dzięki udostępnieniu im zaplecza lokalowo-technicznego i umożliwieniu przygotowania pierwszych premier.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl