Przestrzenie Sztuki

Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wystartowały w 2020 r. z pilotażowym programem powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy Ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego opierających się na istniejących instytucjach kultury.

Idea programu opiera się na czterech filarach:

- artystycznym
- edukacyjnym
- społecznym
- prozdrowotnym

Edycja pilotażowa planowana na rok 2020 obejmuje powołanie ośmiu Przestrzeni Sztuki — czterech ogniskujących wokół tańca i czterech, w których wiodący będzie teatr.

Przestrzenie Sztuki powstały w:
[taniec]: Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi
[teatr]: Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Zielonej Górze.

Operatorami pilotażu będą: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Kielecki Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie, Materia, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej oraz Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

Idea utworzenia ośrodka tańca w Lublinie sięga lat 90. XX wieku i związana jest z działalnością liderów lokalnego środowiska tańca współczesnego na czele z Hanną Strzemiecką, Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskim Teatrem Tańca. Dzięki ich długoletniej, konsekwentnej działalności Lublin oraz Centrum Kultury w Lublinie stały się ważnym ogniwem w łańcuchu powiazań najważniejszych podmiotów w Polsce, które nadawały ton rozwojowi tańca w naszym kraju.

Program będzie mieć charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewni przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. Zapewni wymianę artystyczną pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach. W długiej perspektywie, po zakończeniu i ewaluacji pilotażu, Przestrzenie Sztuki mogłyby powstać na terenie całego kraju.

Przestrzenie Sztuki będą prowadzić następujące działania:

• prezentacje spektakli;
• rezydencje twórcze;
• warsztaty i projekty edukacyjne;
• projekty animacyjne i społeczne;
• szkolenia i coaching dla artystów;
• wspieranie badań w zakresie sztuki;
• udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.
Pilotaż rozpocznie się w lipcu i potrwa niemal do końca 2020 roku.


FreshMail.pl