Przejdź do treści

O centrum

Festiwale

Lublin Jazz Festiwal

lipiec
Największy festiwal jazzowy w Lublinie i regionie, gdzie niegdyś odbywały się historyczne Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych, na których przed wielu laty debiutowali m.in. Ewa Bem czy też Stanisław Soyka. Od pierwszej edycji w kwietniu 2009 r. ideą festiwalu jest prezentacja najciekawszych zjawisk na szeroko pojętej polskiej i światowej scenie jazzowej – projektów najwybitniejszych twórców, od nurtu głównego po muzykę alternatywną i improwizowaną, a także młodych, początkujących artystów. W ramach festiwalu tworzone są również projekty specjalne, niesłyszane dotąd w żadnym innym miejscu. Wydarzeniom muzycznym towarzyszą zawsze działania wizualne, edukacyjne oraz konkursy i wydawnictwa, a w ramach oryginalnych cykli, jak np. „Jazz w Mieście”, „Lubelskie Premiery” – festiwal prezentuje muzykę w przestrzeniach Lublina, w których jazz na żywo wybrzmiewa często po raz pierwszy, a odbiorcy mogą zapoznać się z najświeższymi projektami zrodzonymi na Lubelszczyźnie. Ważnym elementem Festiwalu jest konkurs „JAZZiNSPIRACJE”, pozwalający zwycięzcom na wydanie pierwszej płyty i nagranie wideoklipu.

Podczas Lublin Jazz Festiwalu przed lubelską publicznością wystąpiło jak do tej pory setki artystów, m.in.: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Ravi Coltrane, David Murray, Randy Brecker, Marcus Strickland, Steve Coleman, John Scofield, Victor Wooten, Mike Stern, Portico Quartet, Marilyn Mazur czy Manu Katché.

http://lublinjazz.pl/


Wielokulturowy Lublin

lipec
To prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych obecnych w Lublinie. To wydarzenie tworzone przez ludzi pochodzących z różnych krajów, mających różne tradycje i modlących się w różnych świątyniach. To wyjątkowa okazja, aby poznać nieznane kultury, dotknąć ich i posmakować. W programie festiwalu znalazły się m.in. koncerty, spacery szlakiem kultur, drzwi otwarte siedzib mniejszości, seanse kinowe i spotkania.

facebook.com/wielokulturowylublin


Centralny Plac Zabaw

lipiec – sierpień
To wakacyjne centrum animacji i edukacji społeczno-kulturalnej. Interdsyplinarny projekt, który angażując różne środowiska miejskie tworzy plenerową, atrakcyjną przestrzeń różnorodnych działań kulturalnych i animacyjnych. Projekt łączy idee kreatywnego, aktywnego spędzania czasu z edukacją artystyczną. W czasie jego trwania plac przed Centrum Kultury oraz Wirydarz staje się kreatywnym warsztatem dla osób w każdym wieku.
facebook.com/centralnyplaczabaw


Konfrontacje Teatralne

październik
Festiwal istnieje od 1996 roku i jest jednym z najważniejszych na mapie teatralnej Polski. Jego główną ideą jest prezentacja najciekawszych nurtów światowego teatru, osiągnięć zespołów z innych ośrodków w Polsce i skonfrontowanie ich z dokonaniami lubelskiego środowiska teatralnego. Oprócz programu głównego festiwal wzbogacony jest o imprezy towarzyszące, m.in. wystawy fotograficzne, pokazy filmów, koncerty i sesje naukowe.
http://konfrontacje.pl/


Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

listopad
Jeden z najstarszych i największych festiwali tańca współczesnego w Polsce i Europie Wschodniej, prezentujący najciekawsze teatry tańca ze świata, ze szczególnym uwzględnieniem projektów artystów z Polski i Europy Wschodniej. Spektaklom towarzyszą warsztaty tańca, filmy, wystawy fotografii, publikacja wydawnictw, panele i dyskusje z udziałem widzów. Od 1997 roku Festiwal zdecydowanie rozszerzył zakres programu; w Lublinie pojawili się artyści oraz kompanie z największym dorobkiem w dziedzinie tańca a integralną częścią festiwalu stały się projekty długoterminowe, nastawione na kompleksową promocję tańca w Polsce i Europie.
http://mstt.pl/


Lubelski Festiwal Filmowy

listopad
Ideą festiwalu jest promowanie polskiego i światowego kina autorskiego, stwarzanie możliwości nawiązywania kontaktów branżowych młodym filmowcom z całego świata oraz promowanie rozwoju kultury filmowej w lokalnej społeczności. Na festiwalu nie brakuje różnorodnych warsztatów, koncertów, zabaw oraz rozmów zarówno z polskimi twórcami, jak i zagranicznymi gośćmi.
http://lff.lublin.pl/

Festiwal Globtroterski Dookoła Świata / Wydarzenie archiwalne

marzec
Święto podróżowania! To czas poznawania bogactwa kulturowego świata poprzez spotkania, warsztaty i projekcje filmowe. Goście festiwalu dzielą się swoimi doświadczeniami z wypraw w bliskie i dalekiego zakątki naszej planety. To także okazja do zwiększenia wiedzy o sprawdzonych sposobach na podróżowanie.
facebook.com/festiwaldookolaswiata

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl